Zobozdravstvo prihodnosti | Medical Dentistry
shutterstock_715686241

Zobozdravstvo prihodnosti

Živimo v zelo zanimivih časih. Stvari se razvijajo zelo hitro, za nekatere morda celo prehitro. Leteči avtomobili, tridimenzionalno tiskanje, digitalno odtiskovanje, laserji, roboti, bio medicina, bio zobozdravstvo in elektronsko povezovanje celega sveta je nekaj, kar smo lahko ne dolgo tega samo občudovali v znanstveno fantastičnih filmih.

Danes prav ta znanstvena fantastika postaja realnost. Vsakodnevno se mnogi izmed nas sprašujemo, predvsem iz naše naravne radovednosti, kaj nam prinaša jutri. Odgovor na to vprašanje je le deloma subjektivno predvidevanje. Z raziskavami, intervjuji in statističnimi podatki si lahko omogočimo dokaj natančen vpogled v prihodnost, seveda tudi v zobozdravstvo. Kakšno bo zobozdravstvo bližnje prihodnosti si lahko pogledamo iz več zornih kotov. Predstavil vam bom tri – vidik pacienta, zobozdravnika in tehnologije.

Pacienti
Naša življenjska doba se daljša in tudi vse dlje ohranjamo svoje zobe. Po drugi strani pa je vse več ljudi z različnimi kroničnimi boleznimi, katerih stanja so močno povezana z bolezenskimi stanji v ustni votlini. Zato ima ozaveščenost o ustnem zdravju, kateri sami posvečamo največ pozornosti, izredno velik pomen. Tako vi, naši gostje kot tudi mi namreč vemo, da je stanje naše ustne votline močno povezano z našim telesnim zdravjem.

Zobozdravniki
Povezovanje postaja trend v zobozdravstvu.  Vse več bo večjih ali manjših zobozdravstvenih ustanov, medtem, ko bo število posameznih, samostojnih ordinacij upadalo. Zelo zanimivo je dejstvo, da se za zobozdravstvo odloča več predstavnic nežnejšega spola kot moških. Prvemu trendu smo sledili že od samega začetka, medtem ko pri sledenju drugega trenda nehote malce zaostajamo, saj smo trenutno zobozdravniki na Ustni Medicini v številčni prednosti pred našimi kolegicami.

Tehnologija
Razvoj je usmerjen v digitalizacijo, 3D tiskanje in rezkanje na podlagi digitalnega odtiskovanja. Vse to nam omogoča, oziroma nam bo omogočalo, delo tik ob zobozdravniškem stolu, kar bo zagotovo povečalo našo učinkovitost in ugodilo vaši želji po vse krajših zobozdravniških posegih. Pred dobrim letom dni smo tudi sami opravili prve korake na področju digitalnega zobozdravstva, katero je postalo danes del našega vsakdana in močno pripomore k naši klinični odličnosti. Seveda pa je z uporabo digitalnih metod tudi vaš obisk pri zobozdravniku bolj prijeten.

Kakšna prihodnost nas čaka?
Če stopimo še korak dlje v prihodnost, so možnosti razvoja skorajda neskončne. Tretji zobje, morda zobje iz epruvetke? Raziskave na tem področju intenzivno potekajo. Težko pa je predvideti kdaj bo, recimo temu genetsko zobozdravstvo, dejansko postalo resničnost in del našega vsakodnevnega dela. Verjetno, skoraj zagotovo, nekega dne bo.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.