Začasne prevleke | Medical Dentistry
nasmeh

Začasne prevleke

Kratkotrajni in dolgotrajni provizoriji

Začasna zobna prevleka ali provizorij je protetični izdelek, ki za določen čas nadomešča manjkajoči del zobne krone. Provizorij ohranja ali povrne dober izgled zoba, omogoča normalno žvečno funkcijo, preprečuje neprijetne občutke in skelenje pri temperaturnih spremembah, zaščiti dlesni ter hkrati preprečuje premik zob v času do izdelave končnega protetičnega izdelka.

Izdelamo ga takrat, kadar zoba z zalivko ne moremo oskrbeti na optimalen način t.j. ugoditi mehanskim, funkcijskim in estetskim zahtevam. Pogosto se provizoriji uporabijo tudi kot preizkus ustreznosti ali za privajanje na predvideno protetično delo in novo stanje v ustih. Takšne zobe kasneje oskrbimo s keramičnimi prevlekami, začasne prevleke pa so zgolj prehodna rešitev.

Glede na trajanje začasne rešitve v splošnem razlikujemo kratkotrajne in dolgotrajne provizorije. Z ozirom na to, ali provizorije izdelamo neposredno v ordinaciji, ali pa je dodatno potrebno sodelovanje zobotehnika, provizorije delimo na direktne in indirektne. Na izbiro ustreznih provizorijev tako odločilno vplivata namen in časovno obdobje za katero potrebujemo začasno protetično delo.

Kratkotrajni direktni provizoriji v celoti izdelamo v ordinaciji in se uporabljajo za krajša obdobja, praviloma do največ enega meseca (slika 1). Prednost direktnih provizorijev je zelo kratek čas izdelave, saj jih izdelamo v enem obisku v ordinaciji. Ker so narejeni iz tekočega akrilata, ki se strdi na zobeh, imajo majhno trdnost, na zobe se ne prilegajo natančno, njihova površina je porozna in barvno ujemanje s sosednjimi zobmi slabše. Zaradi teh pomanjkljivosti večkrat prihaja do odlomov in izpadanja začasnih prevlek. Oteženo čiščenje pogosto vodi do vnetja dlesni, pojavljajo se zabarvanja površine in spremenjen izgled provizorijev.

Kratkotrajne indirektne provizorije na osnovi odtisa zob izdelamo v zobotehničnem laboratoriju in so namenjeni za daljša obdobja, do nekaj mesecev. Zaradi načina izdelave indirektne provizorije odlikuje dobra odpornost na zlom, izjemno natančno prileganje na zobe in izvrsten izgled, ki se lahko približa protetičnemu izdelku iz keramike.  Še posebej pomembni prednosti indirektnih provizorijev v primerjavi z direktnimi sta normalno in brezskrbno žvečenje hrane ter enostavnejše čiščenje medzobnih prostorov ob začasnih prevlekah.

 

Slika 1: Visoko-estetski in mehansko odporni kratkotrajni indirektni provizoriji, izdelani v zobotehničnem laboratoriji naše klinike.

Med začetnimi koraki zobozdravstvene obravnave in dokončno povrnitvijo celovitosti vašega ustnega zdravja s protetično oskrbo si pogosto sledijo zdravljenje parodontalne bolezni, koreninska zdravljenja, konzervativna oskrba zobnih kron, oralno-kirurško in implantološko zdravljenje ter ortodontska terapija, za kar potrebujemo daljše časovno obdobje, zato v teh primerih izdelamo dolgotrajne (indirektne) provizorije.

Dolgotrajni provizoriji imajo v primerjavi s kratkotrajnimi indirektnimi še dodatno izboljšane lastnosti in so namenjeni daljši uporabi, tudi do enega leta. Izdelava pri obeh vrstah poteka podobno, le da je izdelava dolgotrajnega provizorija v celoti digitalen postopek in ravno tako vključuje sodelovanje zobotehničnega laboratorija, razen v primerih nekaterih naprednih zobozdravstvenih centrov, kjer so v ta namen posebej opremljeni prostori in izobraženo osebje – na takšen način začasne prevleke izdelujemo tudi na naši kliniki.

Digitalen način dela omogoča, da dolgotrajne provizorije izdelamo v času od nekaj ur do enega dneva. V ordinaciji z optičnim bralnikom najprej naredimo digitalen odtis zob, na osnovi katerega zobotehnik v računalniškem programu oblikuje ustrezno obliko provizorija in ga z računalniško vodenim rezkanjem izdela iz akrilatnega bloka izbrane barve.

Dodatna prednost digitalnega postopka je takojšen vpogled v tridimenzionalni model zob in s tem boljša predstava o predlaganih postopkih ter izgledu končne rešitve (slika 2). Dolgotrajne provizorije prilagodimo do te mere, da so popolnoma skladni s preostalimi zobmi in obrazom, zato končne keramične rešitve prilagajanja ne potrebujejo več. Naraven in individualiziran izgled dolgotrajnih začasnih prevlek dosežemo z dodatnim nanosom barvnih pigmentov na njihovo površino. V praksi digitalna izdelava dolgotrajnih provizorijev zagotavlja tudi odlično uporabniško izkušnjo, saj odtis zob z optičnim bralnikom nadomešča klasične odtisne materiale in žlice, postopek je zato krajši in za pacienta prijetnejši.

Slika 2: Digitalni navosek omogoča vpogled v predlog načrtovane končne protetične rešitve. Na sliki je prikazan navosek za izdelavo zobnih lusk na sprednjih zobeh.

Kratkotrajni in dolgotrajni provizoriji so tako izdelani iz različnih vrst zobozdravstvenega akrilata in na drugačen način, zato med njimi obstajajo številne pomembne razlike. Zaradi mnogih prednosti dolgotrajnih provizorijev in skokovitega razvoja tehnologije, ki nam omogoča hitro izdelavo, jih uporabljamo vse pogosteje, hkrati pa direktne provizorije uporabljamo le za zelo kratka obdobja ali kot vmesni korak pri izdelavi dolgotrajnih provizorijev.

Prikaz praktičnega primera izdelave indirektnega dolgotrajnega provizorija

Našo kliniko je obiskal J. K. (17 let), ki si je pred dvema letoma pri športnem treningu poškodoval zgornji prvi desni sekalec. Pri pregledu smo ugotovili nameščeno kompozitno opornico, temnejšo zobno krono prizadetega zoba in fistulo iz katere je iztekal gnoj (slika 3). Rentgenska 3D diagnostika je pokazala horizontalno poko korenine na 2/3 dolžine korenine, v nivoju katere je prišlo do vdora bakterij in izcejanja gnoja. Takšna klinična slika običajno pomeni odstranitev zoba in njegovo takojšnje nadomeščanje, bodisi z implantatom, bodisi z mostičkom. Ker rast obraznih kosti pri pacientu še ni zaključena, je pri tej starosti implantološko zdravljenje kontraindicirano, izdelava klasičnega mostička pa ne predstavlja estetske in konzervativne rešitve, saj bi hkrati pomenila tudi večji poseg v integriteto zdravih sosednjih zob. Dodatno bi takojšnja odstranitev zoba povzročila večjo izgubo kosti in s tem otežila kasnejše implantološko zdravljenje, zato smo se odločili za začasno ohranitev prizadetega zoba.

Slika 3: Fotografija začetnega stanja. Poškodba zgornjega prvega desnega sekalca je privedla do odmrtja zobnega živca in do spremenjene barve zobne krone.

Najprej smo s pomočjo operativnega mikroskopa opravili endodontsko zdravljenje in nato oba dela korenine med seboj povezali s pomočjo koreninskega zatička iz kompozita. Nato smo pripravili zobno krono, naredili digitalen odtis (slika 4) in izdelali dolgotrajen indirektni provizorij (slika 5 in 6)).

Slika 4: Digitalen odtis zob po preparaciji zoba za dolgotrajni indirektni provizorij.
Slika 5: V računalniškem programu oblikovana zobna krona.

 

Slika 6: Dolgotrajni indirektni provizorij na zgornjem prvem desnem sekalcu po cementiranju in pred pričetkom ortodontske obravnave.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.