Različni strokovnjaki pod eno streho | Medical Dentistry

Različni strokovnjaki pod eno streho

Na kliniki Usta Medicina so pacienti deležni celostne obravnave. To pomeni, da skupaj dosežemo popolno ustno zdravje, udobje, ustrezno funkcijo in ustrezen videz. Za ta cilj pa moramo nemalokrat posegati na vsa področja zobozdravstva, vključno z izrazito specialističnimi, kot sta oralna kirurgija in ortodontija.

Ko zobozdravnik naleti na situacijo, ki zahteva obravnavo oralnega kirurga ali ortodonta, najprej s tem seznani pacienta. Običajno je odziv v že tako stresni situaciji prežet z negotovostjo, strahom in nelagodjem. Pacienti ne vedo natančno, h kateremu specialistu naj gredo, kaj jih čaka v novem okolju ter kako naj sporočijo specialistu, po kaj so prišli.

Več strokovnjakov na isti kliniki pomeni prednost za paciente, saj so ti seznanjeni z okoljem in osebjem. Odveč so skrbi o pretoku informacij, medicinska dokumentacija je na voljo vsem strokovnjakom. Pacienti tako ne izgubljajo časa z obiskovanjem drugih ustanov, kjer so običajno pahnjeni na začetek diagnostične poti.

Prednost za terapevte je v tem, da se lahko med seboj hitro posvetujejo ter s tem omogočijo kar najhitrejšo možno pot celostne oskrbe pacientov.

Pri celostni obravnavi je pomembno, da je lečeči zobozdravnik vodja celotnega procesa ter načrta zdravljenja. Seznanjen mora biti s tem, v kateri fazi specialistične obravnave je pacient, da usklajuje interdisciplinarno obravnavo med različnimi specialisti. To je najlažje in najhitreje, če so strokovnjaki ‘pod isto streho’.

Pri moderni celostni obravnavi pacienta sta specialist oralni kirurg in specialist ortodont nepogrešljiva člena strokovnega tima. Na kliniki Ustna Medicina na srečo imamo take strokovnjake, zato je lahko obravnava bolj kvalitetna. Informacije potujejo hitro zaradi strokovnih kolegijev, na katerih obravnavamo posamezne primere in skupaj načrtujemo zdravljenje.

Primer: Pacient je zaradi bolezenskega procesa že pred leti izgubil zgornjo levo petko. Ker se ni takoj odločil za nadomeščanje izgubljenega zoba, so se sosednji zobje nekoliko premaknili ter zmanjšali prostor za nov zob. Pacient si želi nadomestiti manjkajoči zob z implantatom. Zobozdravnik se posvetuje z ortodontom o pripravi ustreznega prostora za nov zob ter oralnim kirurgom za vstavitev implantata po predhodni dograditvi kosti. Ko ortodont vrne sosednje zobe v prvotni ustrezni položaj, kirurg izvede vstavitev implantata. Zobozdravnik dokonča rehabilitacijo s protetično nadgradnjo na implantatu.

Taka oskrba je premišljena, primerno načrtovana, možnosti za morebitne zaplete ali estetske pomanjkljivosti pa so na ta način manjše.

Prednosti delovanja po načelu ‘vse pod eno streho’ s kirurškega vidika

Pri oralnokirurških posegih se dokaj pogosto pojavljajo situacije, ko bi pred začetkom posega ali celo vmes potrebovali lečečega terapevta, da se pogovorimo o možnostih zdravljenja ali jih celo prilagodimo situaciji. Sodobni pristop do implantološko-protetičnih rešitev pa se nagiba tudi v smer čimprejšnje oskrbe pacienta vsaj s provizorijem, kar pa nima za posledico samo estetskega bonusa, ampak ugodno vpliva tudi na anatomski in fiziološki vidik celjenja ran po posegih. Načelo, da so vsi terapevti in specialisti pod eno streho, je torej velika pridobitev za pacienta, saj to omogoča komunikacijo med lečečimi terapevti in pacienti v realnem času in na istem mestu. Pacientu ni treba izgubljati časa z obiskovanjem ostalih specialističnih ambulant, kar pomeni, da je tudi oskrba hitrejša.

Če ponazorim z realnim primerom: Pacient je naročen na ekstrakcijo zoba pri osebnem terapevtu, ki med posegom ugotovi, da korenine ne more ekstrahirati. Takoj lahko pokliče kirurga in ga prosi za pomoč. Na ta način je pacient v kratkem času optimalno oskrbljen, kar zanj pomeni manj bolečin, manj možnosti zapletov v času čakanja na specialista in hitrejšo končno restavracijo.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.