Keramični, biološko kompatibilni zobni vsadki | Medical Dentistry
logo-mamut21

Keramični, biološko kompatibilni zobni vsadki

Visoko estetska in dolgotrajna rešitev z najvišjo možno mero biokompatibilnosti

Zdrav, lep nasmeh krepi naše notranje zadovoljstvo in pozitivno vpliva na našo samozavest. Zavedati se je potrebno, da je samozavesten nasmeh močno povezan ne le z izgledom zob temveč tudi z njihovo pravilno in ohranitveno funkcijo. Zahtevam zdravega nasmeha lahko tako ugodimo z vzpostavitvijo harmoničnega in uravnoteženega ugriza, ki ga dosežemo z nadomeščanjem izgubljenih zob.

Vstavitev zobnih vsadkov mora biti skrbno načrtovan oralno – kirurški postopek, izpeljan na podlagi natančno opravljenih diagnostičnih postopkov. Klinični pregled, anamneza, dvo- in tro- dimenzionalna rentgenska diagnostika in načrt vaše protetične oskrbe narekujejo število zobnih vsadkov, njihovo dimenzijo in mesto vstavitve. Z zobnimi vsadki in nanje cementiranimi ali sidranimi protetičnimi rešitvami nadomestimo manjkajoče zobe tako, da posnemajo izgled, občutek ter funkcijo naravnih zob (slika 1). Zavedanje o pomembnosti celostnega zdravja vaših ust narašča in z njim tudi osveščenje o pomenu biokompatibilnosti materialov, ki jih v zdravstvu in zobozdravstvu vse pogosteje uporabljamo.

Slika 1: ”Titanov” (levo) in cirkonijev (desno) zobni vsadek, oba oskrbljena s fiksnim protetičnim nadomestkom – keramično prevleko.

Alternativno rešitev ‘’titanijevim’’ vsadkom predstavljajo cirkonijevi zobni vsadki (slika 2), vsadki z najvišjo možno stopnjo biološke združljivosti z našim organizmom, skladni tudi s holističnim pristopom zdravljenja. Pojavnost alergij na cirkon je namreč neznatna, ob tem pa zaradi bele barve keramični vsadki predstavljajo tudi vrhunsko estetsko rešitev Manjkajoče zobe lahko protetično nadomestimo na več različnih načinov. Zobni vsadki so odlična rešitev v primeru zdravih nedotaknjenih zob ob vrzeli, ki jo oskrbimo brez nepotrebnega brušenja sosednjih zob (slika 3). Na zobni vsadek nato cementiramo biološko inertno keramično prevleko. Pri nadomeščanju večjega števila manjkajočih zob ob primernih strokovnih indikacijah (odlična ustna higiena, primeren tip dlesni, dovolj kostne opore, odsotnost nekaterih sistemskih bolezni) vstavimo večje število zobnih vsadkov. Oskrbimo jih s fiksnim protetičnim nadomestkom kot je mostiček ali s snemljivim mostom oziroma totalnim snemnim pripomočkom. Opisane končne protetične rešitve se razlikujejo pri vsakem posamezniku, saj so načrtovane glede na vaše potrebe ter želje. Prav tako pa cirkonijevi zobni vsadki nudijo številne, a za vsakega izmed vas različne prednosti, naštete v nadaljevanju.

Slika 2: Pripoj dlesni na cirkonijev zobni vsadek ne tvori obzobnega žepa, kot ga tvori pripoj na naraven zob.
Slika 3: Zobni vsadki z estetskimi nadgradnjami do potankosti posnemajo izgled, občutek in funkcijo naravnih zob.

 

 

 

 

 

 

Prednosti keramičnih zobnih vsadkov

Biokompatibilnost je lastnost materiala, ki ob vstavitvi v naše telo povzroči pravilen, neškodljiv odziv organizma. Vsadki iz cirkonijevega oksida ne vsebujejo kovin in tako niso podvrženi korozijskim spremembam v ustih za razliko od kovinskih materialov. Produkti korozije oziroma elektro – kemičnega raztapljanja so namreč lahko vzrok za pojavnost alergičnih imunskih reakcij in preobčutljivosti. Alergijski potencial keramičnih vsadkov je zaradi njihove sestave izjemno nizek.

Bela barva vsadka zagotavlja visoko estetski rezultat, kar je še posebej pomembno pri nadomeščanju zob v sprednjem, vidnem področju vašega nasmeha. Tudi v težjih primerih, kjer je prisotno pomanjkanje kosti in mehkih tkiv (dlesni), prosevanje zobnega vsadka zaradi njegove bele barve ne predstavlja težave.

Titanovi vsadki potrebujejo za zagotavljanje stabilnosti in dolgoročnosti na mestu načrtovane vstavitve določeno količino kostne oporne, zato je včasih potrebno kirurško dograjevanje kosti nekaj mesecev pred implantacijo. Pri cirkonijevih vsadki se lahko takšnim posegom pogosto izognemo. Slednji so namreč za razliko od titanovih vsadkov v kosti popolnoma nepodajni, zato je za njihovo primarno stabilnost, t.j. stabilnost ob implantacija vsadka, zadostna manjša količina kosti, ki ga obdaja. Pri enodelnih cirkonijevih vsadkih za razliko od titanovih, ki se ve večji meri uporabljajo kot dvodelni vsadki, ni potreben dodaten kirurški poseg za doseganje pravilne oblike dlesni, saj fazi implantacije sledi priprava dela vsadka nad dlesnijo ter izdelava začasne protetične rešitve za 2 do 3 mesece. Cirkonijeve vsadke na ta način za čas do izdelave končnih prevlek z začasnimi rešitvami obremenimo še isti dan po vstavitvi. Pri klasičnih vsadkih v večini primerov prvi kirurški fazi po nekaj mesecih sledi odgrnitev vsadka in vstavitev oblikovalnika dlesni – manjši kirurški postopek, ki zahteva lokalno anestezijo. Poseg predstavlja ponovno poseganje v integriteto že zaceljene dlesni. Nato približno 2-4 tedne po drugem kirurškem postopku sledi priprava za izdelavo končne protetične rešitve.

Statistika pravi, da je 69 % odraslih, starih med 35 in 44 let, iz različnih razlogov v svojem življenju izgubilo že vsaj en stalen zob. Pri 74-ih letih pa je že kar 26 % odraslih oseb brez vseh zob.

Z leti razvoja so cirkonijevi vsadki dosegli strukturno trdnost pri merljivo s klasičnimi vsadki iz titanovega oksida, kar zagotavlja njihovo dolgoročno preživetje ter dolgoročnost protetičnih restavracij, ki so nanje cementirane ali sidrane. Na površini keramičnih vsadkov se zahvaljujoč dobrim fizikalnim in kemičnim lastnostim nabira manj bakterijskih oblog oziroma biofilma kot ob vsadkih iz drugih materialov. Z možnostjo vstavitve enodelnih keramičnih vsadkov je nabiranje oblog manjše kot v primeru dvodelnih vsadkov, kjer se bakterije lahko zadržujejo na stiku dveh delov, zobnega vsadka in nadgradnje. Manjša kot je količina zobnih oblog, manjša je možnost vnetja mehkih tkiv ob vsadku ter raznih zapletov.

Prav tako je dokazano, da imajo mehka tkiva ob cirkonijevem vsadku visoko afiniteto do njegove površine, na kateri se ustvari kakovosten pripoj dlesni. Tudi to dejstvo vodi do zmanjšanega pojava vnetja ob keramičnih vsadkih. Vnetje obzobnih tkiv poteka namreč ob zobeh in vsadkih na enak način, saj so vzroki in povzročitelji isti, razlika je le v časovnem poteku bolezni. Pri vsadkih napreduje vnetje mnogo hitreje kot pa ob naravnih zobeh. Zdrava obzobna tkiva zato predstavljajo osnoven pogoj za implantatno – protetično nadomestitev manjkajočih zob.

Protetični nadomestki, sidrani na zobnih vsadkih so v primeru oskrbe zavzeli pomemben del celostne obravnave vašega ustnega zdravja. Zdravem, funkcionalnem ter naravnem nasmehu se tako najbolje približamo s holističnim pristopom do ustnega zdravje ter uporabo cirkonijevih zobnih vsadkov.

Vsadki, s katerimi se približamo naravnemu nasmehu

S cirkonijevimi zobnimi vsadki ugodimo zahtevam po:

  • biokompatibilnosti
  • visoki estetiki
  • prijaznosti do dlesni
  • manjši dolgoročni verjetnosti vnetnih težav ob vsadkih

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.