Koreninsko zdravljenje (endodontija) | Medical Dentistry
koreninsko zdravljenje

Koreninsko zdravljenje (endodontija)

Koreninsko zdravljenje ali endodontija je izredno zahteven postopek zdravljenja, s katerim odstranimo z bakterijami okuženo ali poškodovano tkivo iz notranjosti zoba. Zdravljenju koreninskih kanalov posvečamo v Ustni Medicini veliko pozornosti, saj so le ustrezno zdravljeni in oskrbljeni mrtvi zobje primeren temelj za plombiranje ali protetično nadgradnjo. To pa je tudi edini način, s katerim zagotovimo odsotnost vnetja v kosti (granulom). Telo tako ni več obremenjeno z bakterijami in tudi ne z dražečimi vplivi polnilnega materiala.

S koreninskim zdravljenjem ohranimo zob, ki bi sicer moral biti odstranjen. Čeprav je tkivo odstranjeno, je zob še vedno živ in se hrani iz okoliških obzobnih tkiv. Do odmrtja notranjosti zoba najpogosteje pride zaradi zobne gnilobe, lahko pa tudi zaradi mehanskih poškodb zoba in še nekaterih drugih vzrokov. V vseh primerih pride do postopnega vdiranja bakterij v prostor, kjer je zobna pulpa (skupek žil in živca). Pojavi se vnetje zobne pulpe, ki lahko traja od nekaj dni do nekaj mesecev. Če ne ukrepamo pravočasno, bakterije potujejo po koreninskem kanalu v spodaj ležečo kost. Pride do razgradnje oz. topljenja kostnine okrog konca zobne korenine. Nastane granulom – kroničen vnetni proces, ki napreduje različno hitro  in ob neustreznem ukrepanju vodi v izgubo kosti okoli prizadetega in sosednjih zob ter povzroči njihov izpad.

Kar 80 odstotkov takšnih vnetij se odvija brez simptomov ali pa so ti komaj zaznavni.  “Malo me je napihalo” ali pa “prehladil sem si čeljust”, pogosto slišimo v ordinacijah. V vsakem primeru se v določeni stopnji okužbe pojavi bolečina in oteklina, ki nas običajno zbudi sredi noči. Ker je prekrvavitev v pulpni prostor prekinjena, antibiotiki niso rešitev, saj ne morejo doseči bakterij. Tako obstaja le dve rešitvi problema: izpuliti zob ali izvesti koreninsko zdravljenje.

Kako poteka koreninsko zdravljenje?

Ker gre za izjemno zahteven postopek, se mora terapevt pri obravnavi zavedati negativnih posledic, ki jih imajo neustrezno oskrbljeni zobje na celotno telo. Kvaliteta dela je odvisna od izkušenj terapevta in le natančen dostop do vsakega kotička kanalov daje možnosti za končno uspešno koreninsko zdravljenje. Pri tem je ključnega pomena, da se notranjost zoba temeljito očisti povsem do konca koreninskih kanalov. Najpogostejša napaka je čiščenje koreninskih kanalov do polovice dolžine ali še manj. Od doslednosti izvajanja te terapije je odvisna njena dolgoročna uspešnost.

Pred pričetkom koreninskega zdravljenja se je potrebno prepričati, da sta pacient in njegov zob sploh primerna za zdravljenje. Potrebno je oceniti stanje obolelosti zoba in se prepričati ali je ostalo dovolj zdravih zobnih tkiv za obnovo ter polno delovanje zoba po končanem zdravljenju. V nasprotnem primeru je bolje izbrati drugo možnost (odstranitev zoba) in se tako izogniti možnim zapletom.

Sodobna obravnava koreninskega kanala zajema veliko novih metod, ki znatno izboljšajo uspešnost endodontskega zdravljenja. Cilj zdravljenja koreninskega kanala je v tem, da delo poteka s sterilnimi instrumenti, s katerimi čim bolj mehansko očistimo in razkužimo ter nazadnje s posebno pasto in gumo (gutaperko) napolnimo prostor, kjer je prej bil zobni živec.

 

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.