Keramični, biološko kompatibilni zobni vsadki | Medical Dentistry
keramicni-zobni-vsadki

Keramični, biološko kompatibilni zobni vsadki

Visoko estetska in dolgotrajna rešitev z najvišjo možno mero biokompatibilnosti

Zdrav, lep nasmeh krepi naše notranje zadovoljstvo in pozitivno vpliva na našo samopodobo. Samozavesten nasmeh, ki je pogojen s prisotnostjo in zdravjem vseh zob, ni le močno povezan z estetskim vidikom, temveč tudi s pravilno in ohranitveno funkcijo zob. Če pride do izgube zob moramo zato, za zdravje našega nasmeha, ponovno vzpostaviti harmonični in uravnotežen ugriz. To dosežemo z ustrezno protetično rešitvijo, ki nadomesti izgubljene zobe.

Vstavitev zobnih vsadkov je skrbno načrtovan oralno-kirurški postopek, izpeljan na podlagi natančno opravljenih diagnostičnih postopkov. Klinični pregled, anamneza, dvo- in tro- dimenzionalna rentgenska diagnostika ter načrt vaše protetične oskrbe narekujejo število zobnih vsadkov, njihovo dimenzijo in mesto vstavitve. Z zobnimi vsadki ter nanje cementiranimi ali sidranimi protetičnimi rešitvami nadomestimo manjkajoče zobe tako, da posnemajo videz, občutek ter funkcijo naravnih zob.

Statistika pravi, da je 69 % odraslih, starih med 35 in 44 let, iz različnih razlogov v svojem življenju izgubilo že vsaj en stalen zob. Pri 74 letih pa je že kar 26 % odraslih oseb brez vseh zob.

Zavedanje o pomembnosti celostnega zdravja naših ust v današnjem času narašča, z njim pa tudi osveščanje o pomenu biokompatibilnosti materialov, ki jih v zdravstvu in zobozdravstvu vse pogosteje uporabljamo. Odlična alternativa klasičnim ”titanijevim” vsadkom so cirkonijevi zobni vsadki, ki se ponašajo z najvišjo možno stopnjo biološke združljivosti z organizmom in so zato tudi skladni s holističnim pristopom k zdravljenju. Pojavnost alergij na cirkon je namreč neznatna, bela barva keramičnega vsadka, ki posnema barvo naravnih zob, pa predstavlja tudi vrhunsko estetsko rešitev.

”Titanov” (levo) in cirkonijev (desno) zobni vsadek, oba oskrbljena s fiksnim protetičnim nadomestkom – keramično prevleko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manjkajoče zobe lahko protetično nadomestimo na več različnih načinov. Zobni vsadki so odlična rešitev v primeru zdravih nedotaknjenih zob ob vrzeli, ki jo oskrbimo brez nepotrebnega brušenja sosednjih zob. Na zobni vsadek nato cementiramo biološko inertno keramično prevleko.

Pri nadomeščanju večjega števila manjkajočih zob ob primernih strokovnih indikacijah (odlična ustna higiena, primeren tip dlesni, dovolj kostne opore, odsotnost nekaterih sistemskih bolezni) lahko vstavimo tudi večje število zobnih vsadkov. Oskrbimo jih s fiksnim protetičnim nadomestkom kot je mostiček ali s snemljivim mostom oziroma totalnim snemnim pripomočkom. Navedene končne protetične rešitve se razlikujejo pri vsakem posamezniku, saj so načrtovane glede na specifične potrebe in želje. V vsakem primeru pa cirkonijevi zobni vsadki nudijo številne raznolike prednosti.

Prednosti keramičnih zobnih vsadkov

  • Biokompatibilnost je lastnost materiala, ki ob vstavitvi v naše telo ne povzroča škodljivih odzivov organizma. Vsadki iz cirkonijevega oksida ne vsebujejo kovin in tako niso podvrženi korozijskim spremembam v ustih. Produkti korozije oziroma elektro-kemičnega raztapljanja so namreč lahko vzrok alergičnih imunskih reakcij in preobčutljivosti, zaradi brezkovinske sestave pa je alergijski potencial keramičnih vsadkov izjemno nizek.
  • Bela barva vsadka zagotavlja visoko estetski rezultat, kar je še posebej pomembno pri nadomeščanju zob v sprednjem, vidnem področju nasmeha. Tudi v težjih primerih, kjer je prisotno pomanjkanje kosti in mehkih tkiv (dlesni), zagotavlja naravna barva vsadka estetsko rešitev.
  • Pri cirkonijevih vsadkih se pogosto izognemo kirurškemu dograjevanju kosti nekaj mesecev pred implantacijo, ki je včasih potrebna za zagotavljanje stabilnosti in dolgoročnosti zobnih vsadkov. Cirkonijevi vsadki so namreč v kosti popolnoma nepodajni, zato je za njihovo primarno stabilnost, t.j. stabilnost ob vstavitvi vsadka, zadostna manjša količina kosti, ki ga obdaja.
  • Pri enodelnih cirkonijevih vsadkih (za razliko od titanovih, ki se v večji meri uporabljajo kot dvodelni vsadki) ni potreben dodaten kirurški poseg za doseganje pravilne oblike dlesni, saj fazi implantacije sledi priprava dela vsadka nad dlesnijo ter izdelava začasne protetične rešitve. Začasno rešitev namestimo na cirkonijeve vsadke še isti dan po vsaditvi, ta pa nasmeh oskrbi za 2 do 3 mesece oziroma za čas do izdelave končnih prevlek. Postopek je zato veliko manj invaziven kot pri klasičnih vsadkih, kjer v večini primerov prvi kirurški fazi po nekaj mesecih sledi odgrnitev vsadka in vstavitev oblikovalnika dlesni – dodatni manjši kirurški poseg, ki zahteva lokalno anestezijo in predstavlja ponovno poseganje v integriteto že zaceljene dlesni. Približno 2-4 tedne po drugem kirurškem postopku šele sledi priprava za izdelavo končne protetične rešitve.
  • Z leti razvoja so cirkonijevi vsadki dosegli strukturno trdnost primerljivo s klasičnimi vsadki iz titanovega oksida, kar zagotavlja njihovo dolgoročno obstojnost ter trajnost protetičnih restavracij, ki so nanje cementirane ali sidrane.
  • Na površini keramičnih vsadkov se zahvaljujoč dobrim fizikalnim in kemičnim lastnostim nabira manj bakterijskih oblog oziroma biofilma. Vstavljanje enodelnih vsadkov prav tako zmanjša nabiranje oblog v primerjavi z dvodelnimi vsadki, kjer se bakterije lahko zadržujejo na stiku dveh delov – vsadka in nadgradnje. Manjša kot je količina zobnih oblog, manjša je možnost vnetja mehkih tkiv ob vsadku ter posledično zapletov.
  • Prav tako je dokazano, da imajo mehka tkiva ob cirkonijevem vsadku visoko afiniteto do njegove površine, na kateri se ustvari kakovosten pripoj dlesni (slika 3). Možnost pojava vnetja dlesni ob vsadku (perimukozitis) in napredovalega vnetja, ki zajame tudi spodaj ležečo kost (periimplantitis), je tako bistveno manjša. Perimukozitis enačimo z gingivitisom, vnetjem dlesni ob naravnih zobeh, periimplantitis pa s parodontalno boleznijo. Vnetje obzobnih tkiv poteka v obeh primerih na enak način, saj so vzroki in povzročitelji isti, razlika je le v časovnem poteku bolezni. Pri vsadkih napreduje namreč mnogo hitreje. Zdrava obzobna tkiva zato predstavljajo osnovni pogoj za implantatno-protetično nadomestitev manjkajočih zob.
Pripoj dlesni na cirkonijev zobni vsadek ne tvori obzobnega žepa, kot ga tvori pripoj na naraven zob.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protetični nadomestki, sidrani na zobnih vsadkih, so v primeru oskrbe vrzeli pomemben del celostne obravnave vašega ustnega zdravja. Zdravemu, funkcionalnemu ter naravnemu nasmehu se tako najbolje približamo s holističnim pristopom do ustnega zdravja ter z uporabo cirkonijevih zobnih vsadkov.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.