Kdaj je najbolje začeti z ortodontskim zdravljenjem? | Medical Dentistry
ortodont

Kdaj je najbolje začeti z ortodontskim zdravljenjem?

Žal na to vprašanje ni enostavnega odgovora. Začetek zdravljenja je zelo odvisen od nepravilnosti, ki so prisotne v ustni votlini. Za ugotavljanje le teh, je nujno potrebno pridobiti diagnostične pripomočke (študijski modeli, fotografije obraza, rentgenski posnetki, meritve dlesni), ki jih natančno analiziramo in na podlagi ugotovitev pripravimo načrt zdravljenja. Ta se seveda razlikuje tudi glede na starost posameznika.

V zgodnjem otroštvu smo predvsem pozorni na nepravilnosti funkcije žvečenja, ki se najbolj očitno kaže kot enostranski funkcionalni križni griz, kot poudarjena spodnja čeljust, premalo razvita spodnja čeljust ali z odprtim grizom pri sprednjih zobeh. V teh primerih in če opazimo razne razvade, kot so sesanje palca ali prstov, dihanje na usta, grizenje lične sluznice, nepravilno požiranje, je z ortodontskim zdravljenjem priporočeno začeti čimprej. To pomeni že v mlečnem ali zgodnjem menjalnem zobovju pri starosti 5 – 6 let. V tem obdobju je mogoče velikokrat korigirati nepravilnosti z interceptivnimi ukrepi (manjši posegi, ki potrebujejo enostavne rešitve), usmeriti rast in razvoj v normalni tok in preprečiti nastanek težjih nepravilnosti. Tako lahko pripravimo ugodne pogoje za izrast stalnih zob. Velikokrat pa se šele pri izraščanju stalnih zob začnejo kazati posledice v nesorazmerju med velikostjo čeljustnic in velikostjo zob. Nastalo tesno stanje lahko rešujemo bodisi z vodenimi ekstrakcijami ali počakamo na izrast vseh stalnih zob in jih naknadno po potrebi izpulimo.

Žal večina nepravilnosti še vedno nastane kot posledica neustrezne prehrane in higiene, ki se pri otrocih kaže s predčasno izgubo mlečnih zob zaradi kariesa. V teh primerih je najprej potrebno ustaviti propad zob in nato ob izrasti stalnih zob z aparati odpravimo nastalo škodo. Za zdravljenje z nesnemnimi aparati je optimalen čas po izrasti vseh stalnih zob, ko otroci oziroma mladnostniki že sami brezhibno skrbijo za ustno higieno. Le ta je izrednega pomena, da se med zdravljenjem ohranijo zdravi zobje.

Po izrasti stalnega zoba v ustno votlino je njegova oblika večinoma idealna in na zobu ni še nobenih sprememb. V tem obdobju lahko večinoma dosežemo idealen rezultat, če so razmerja med zobmi ustrezna. Z leti se v ustih dogaja marsikaj in s tem se lahko povečuje tudi število posegov na zobeh, lahko pride tudi do prekomerne obrabe stalnih zob ali celo do izgube posameznih zob.

Vse našteto pomeni, da je doseganje idealnega stanja z leti vedno bolj težavno in sprejemati je potrebno vedno več kompromisov, kar nas na koncu pripelje do tega, da lahko z ortodontskim zdravljenjem dosežemo zgolj optimalen rezultat. V tem primeru je naloga specialista ortodonta, da pripravi pacienta na dokončno protetično oskrbo, s katero nato dosežemo želeni idealen rezultat.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.