Digitalno odtiskovanje in začasna rešitev v istem dnevu | Medical Dentistry
vzporedne-obrazne-linije1

Digitalno odtiskovanje in začasna rešitev v istem dnevu

Koncept Ustne medicine in partnerjev – Inštituta Jožefa Štefana in Stockholmske univerze

Zavedamo se, da želite zapustiti zobozdravniško ordinacijo z lepim nasmehom in funkcionalnim ugrizom še isti dan, ko pripravimo vaše zobe za izdelavo protetičnih nadomestkov kot so luske, posamezne prevleke ter mostički. Zato smo s partnerji poskrbeli, da ste v najkrajšem možnem času, kar v primeru manjših protetičnih del pomeni v nekaj urah, oskrbljeni z visoko kvalitetnimi provizoričnimi restavracijami. Tako ste v enem dnevu opremljeni z zelo natančno in estetsko dovršeno rešitvijo, ki vam v prehodnem obdobju omogoča postopno podzavestno privajanje novemu nasmehu in zavestno ocenjevanje novega videza. Končno keramično rešitev prejmete v roku 7 – 10 dni.

Prednosti laboratorijsko izdelanih provizorijev, ki jih izdelamo na osnovi digitalnega odtiskovanja, je v primerjavi z ordinacijsko izdelanimi provizoriji ogromno. Izpostavimo najprej boljše vizualne lastnosti, ki dajejo pristnejšo predstavo končnega stanja (slika 1). Velikost in oblika zob lepo sovpadata s sosednjimi zobmi ter se popolnoma prilegata zobem nasprotne čeljusti. Indirektno izdelani provizoriji tesno nalegajo na zobe in s tem omogočajo dobro obrobno zaporo, t.j. tesnjenje, zato pojav preobčutljivosti po brušenju le redko nastopi. Lastnosti materiala za laboratorijske začasne prevleke omogočajo dovolj visoko trdnost, da ne pride do zlomov mostičkov oz. prevlek, kar se pogosto dogaja pri ordinacijsko izdelanih provizorijih. Zahvaljujoč popolnoma gladki površini ob njih ne zastajajo obloge in posledično ne prihaja do vnetja dlesni. Slednje je še posebej pomembno za vas v primeru oskrbe s provizoriji takoj po odstranitvi zob. Vse naštete lastnosti pozitivno vplivajo na proces celjenja dlesni, ki jo ob pripravi zob rahlo poškodujemo. Zdrava in lepo zaceljena dlesen pa zagotavlja optimalne pogoje za cementiranje vaše končne keramične rešitve. Na provizorijih lahko enostavno opravimo popravke in prilagodimo ugriz, če je seveda to sploh potrebno. Korekcijam končnih keramičnih restavracij se na ta način izognemo. S tem zmanjšamo možnost dolgoročnih zapletov, kot je na primer lomljenje ali krušenje keramičnih prevlek zaradi obdelave površine s svedri ob prilagajanju ugriza, pri čemer v prevleko vnašamo mikro razpoke, ki se lahko širijo v globino materiala.

Slika 1: Izgled laboratorijsko izdelanih provizorijev in dobre mehanske lastnosti jim dajejo občutno prednost pred direktnimi, ordinacijsko izdelanimi začasnimi prevlekami.

Manjša protetična oskrba

Kadar pri posamezniku načrtujemo manjšo protetično oskrbo, kot je na primer izdelava posamezne prevleke ali pa krajšega mostička , lahko pripravo – brušenje zob in cementiranje začasne restavracije izvedemo v enem samem dnevu z le nekaj urnim zamikom. Za takšno zobozdravstvo se je v tujini uveljavil izraz ”same-day crowns”. Pri manjših konstrukcijah so oblikovni popravki redko potrebni, saj je dizajn izdelan na podlagi enajstih pravil rdeče bele estetike, ki govori o harmoničnem odnosu med zobmi ter dlesnijo. Seveda pa ta pravila individualno prilagodimo za vsakega izmed vas tako, da se izdelek popolnoma zlije s preostalimi zobmi (slika 2 in 3).

Slika 2: Digitalni odtis obrušenega desnega centralnega sekalca, ki ga v nekaj urah oskrbimo z začasnim, visoko-estetskim provizorijem.
Slika 3: Dolgotrajni provizorij na desnem zgornjem centralnem sekalcu do potankosti posnema naraven videz preostalih zob.

Srednje velika protetična oskrba

Pri srednje velikih protetičnih obnovah nasmeha vam s pripravo virtualnega navoska na podlagi digitalnega odtisa pokažemo predlog spremembe oblike, položaja ter velikosti zob. Virtualni navosek je odličen pripomoček pri uresničevanju vaših želja, saj lahko že pred začasno oskrbo lažje izrazite morebitne pomisleke. Še isti dan, ko prejmete provizorično rešitev, z manjšimi popravki uskladimo potek griznih robov zob z linijama obeh ustnic in z linijo, ki povezuje obe zenici. Te linije namreč predstavljajo vodila obrazne simetrije (slika 4). Prav tako preverimo harmonijo ugriza in skladnost provizorijev s preostalimi zobmi. Koncept omogoča, da sami ocenite ustreznost začasne protetične rešitve in tako izrazite svoje zadovoljstvo ali pa nezadovoljstvo pred izdelavo končne keramične rešitve.

Slika 4: Vzporednost obraznih linij in linij nasmeha zagotavljata harmoničen nasmeh, skladen z vašim obrazom.

 

Popolna protetična oskrba

Začasne rešitve v primeru celostne protetične obnove zob obeh čeljustih omogočajo korekcijo oblike, velikosti in barve zob ter odnosa med zgornjo in spodnjo čeljustnico, ki določa višino ugriza in tako vpliva na obliko obraza v vertikalni smeri. Z indirektnimi provizoriji uskladimo potek vaših obraznih linij z linijami, ki jih narekujejo protetična pravilna lepega nasmeha in se tako izognemo morebitnemu nezadovoljstvu, ki se lahko pojavi po celostnih obnovah zaradi neskladnosti obraza, zob ter nasmeha.
Poseganja v končno keramično rešitev torej ni, ali pa je minimalno, kar vodi k visoko kvalitetnem in estetsko dovršenem rezultatu (slika 5 in 6).

Slika 5
Slika 6

 

 

 

 

 

 

Slika 5 in 6: Na levi fotografiji začetnega stanja vidimo močno obrabljene zobe in vnete dlesni. Izdelava provizorijev je sledila temeljnem delu terapije – profesionalnemu čiščenju zobnih oblog ter poduku o pravilni ustni higieni. Na desni fotografiji smo s provizoriji izboljšali žvečno funkcijo in uskladili potek obraznih linij z linijami griznih robov zob. Ustvarili smo nov, privlačen nasmeh, ki omogoča postopno prilagajanje na spremembo oziroma končno keramično rešitev.

Mock-up, začasna simulacija novega nasmeha na nedotaknjenih zobeh

Ljudje smo vizualna bitja, zato je estetski vidik načrtovane protetične oskrbe izrednega pomena. Za natančnejšo predstavo, kako bodo novi zobje sovpadali z vašim obrazom, naredimo simulacijo vašega novega nasmeha na podlagi fotografij. To pomeni, da ste aktivno vključeni v načrtovanje že pri prvem koraku, pred kakršnim koli posegom. Na virtualnem modelu vaših zob prikažemo najustreznejšo estetsko rešitev, ki sledi vašim željam ter našim predlogom. Izbrane provizorije izdelamo in jih začasno prilepimo na vaše nedotaknjene zobe. Tako je vaša predstava o načrtovani oskrbi zelo jasna in skupaj izvedemo željene popravke, ki jih upoštevamo pri končnem izgčledu. Že pred pričetkom priprave zob se lahko na ta način poistovetite z novim izboljšanim videzom (slike 7 – 11).

Slika 7: Z analizo fotografij nasmeha se rodi ideja o možnih estetskih rešitvah.
Slika 8: Na podlagi digitalne replike ugriza pripravimo dizajn načrtovane oskrbe.
Slika 9: Nov nasmeh, ustvarjen z začasnimi luskami na nedotaknjenih zobeh. Z izgledom nismo bili popolnoma zadovoljni, zato smo izdelali nove, estetsko ustreznejše provizorije, s katerimi smo dosegli lepši rezultat.

 

 

 

 

 

 

Slika10
Slika 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 10 in 11: Nasmeh ob prvem obisku (levo) in nasmeh z začasnimi luskami oziroma mock-up rešitvijo (desno).

 

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.