Digitalna estetska preobrazba nasmeha | Medical Dentistry
IMG_9212

Digitalna estetska preobrazba nasmeha

Lepotni ideali sodobne družbe se močno razlikujejo od idealov, ki so veljali v preteklosti. Kljub temu še vedno velja, da niso nekaj nespremenljivega in točno določenega. Lepota je lahko zunanja in notranja, klasična in eksotična, minljiva in večna in še bi lahko naštevali.

Naštete vrste lepote so zelo raznolike a je vsem skupno to, da so subjektivne, saj jih ljudje zaznavamo in dojemamo drugače, vsak s svojimi čutili in s svojo predstavo o estetiki. Ključno vlogo pri obrazni lepoti igra lep nasmeh, ki ga poleg oči najprej opazimo pri našem sogovorniku. Velja, da nas kljub subjektivnim merilom vse privlači harmonija in skladnost nasmeha z obrazom, ki ga nosi. Harmonijo najdemo v zlatem rezu, na vsakem koraku v naravi in zato pravimo, da je estetsko zobozdravstvo znanost posnemanja in združevanja našega dela z delom narave.

S tokratnim prispevkom vas bomo popeljali skozi digitalno estetsko preobrazbo ženskega nasmeha z luskami in delnimi ter polnimi keramičnimi prevlekami.

Pacientka se je že dalj časa spogledovala z različnimi možnostmi estetske obnove nasmeha, zato smo zanjo pripravili načrt estetske rehabilitacije z delnimi in polnimi keramičnimi prevlekami ter luskami. Za protetično obnovo večine zob, in ne za konzervativno obnovo, z zalivkami, smo se odločili zaradi vidne obrabe griznih ploskev zob, razkritih zobnih vratov in erozij ter obsežnosti zalivk (slika 1).

Slika 1: Fotografija, narejena ob prvem pregledu, nam razkrije poškodovane zobne vratove, obrabljene grizne robove zob ter obsežne zalivke z zabarvanimi robovi v področju zadnjih zob.

 

Načrtovanje je pri celostnih obnovah nasmeha zelo pomemben korak, saj končen rezultat narekuje naše korake. Pozornost moramo posvetiti ne le videzu zob ampak tudi obliki dlesni, poteku linije nasmeha, krivini spodnje ustnice in obliki vašega obraza ter barvi vaše polti.

Predstavljen primer smo načrtovali in izvedli digitalno, kar pomeni, da je zobni tehnik na podlagi digitalnega odtisa, t.j. skeniranja, začetnega stanja pripravil navosek, ki prikazuje končno estetsko protetično rešitev. Tako smo se izognili uporabi neprijetnih odtisnih žlic in odtisnih mas, celoten postopek pa je bil za pacientko udobnejši in hitrejši. Največja prednost digitalnega dela je bila zanjo možnost takojšnjega ogleda 3D virtualnega modela njenega trenutnega stanja (slika 2) in le nekaj dni kasneje digitalnega navoska.

 

Slika 2: Barvni digitalni odtis zgornje čeljusti

 

Z estetsko spremembo nasmeha se nikakor ne moremo izogniti spremembi izgleda obraza. Prav zato je digitalni navosek (slika 3) nepogrešljivo diagnostično orodje, s katerim smo pacientki predstavili idejo o prihajajoči spremembi in olajšali njeno razumevanje načrtovane pozitivne spremembe in načina našega dela.

Slika 3: Digitalni navosek olajša predstavo o načrtovani spremembi nasmeha in olajša razumevanje postopkov dela.

 

Zobe smo podaljšali, popravili njihovo obliko tako, da so bila razmerja med zobmi pravilna, prilagodili smo tudi nivo dlesni ob zgornjih sprednjih zobeh, s čimer smo dosegli simetrijo med levo in desno stranjo nasmeha.

Predlagana sprememba nasmeha je bila prav tako pacientki kot nam zelo všeč, saj je sledila strokovnim estetskih pravilom lepega nasmeha, ki jih podzavestno zazna tudi laično oko. Ob  naslednjem obisku smo tako pričeli s pripravo zob v zgornji čeljusti, ker so pri nasmehu praviloma zgornji zobje tisti, ki ga krojijo. Zobe smo obrusili, digitalno odtisnili in še isti dan oskrbeli pacientko z začasnimi prevlekami – laboratorijsko izdelanimi indirektnimi provizoriji, ki smo jih izdelali na podlagi digitalnega odtisa obrušenih zob in digitalnega navoska. Enak postopek smo ponovili tudi v spodnji čeljusti. Indirektni provizoriji so nudili odlično prehodno rešitev v primeru naše celostne estetske rehabilitacije nasmeha. Z njimi smo preverili naleganje prevlek na zobe, primernost oblike in velikosti zob ter uredili odnos med zgornjo in spodnjo čeljustnico, ki določa višino ugriza in vpliva na obliko obraza v vertikalni smeri. Načrtovano spremembo smo torej uresničili že z indirektnimi provizoriji in pacientka je tudi sama preizkusila in ocenila izgled ter udobje nove protetične rešitve. Tako se je tudi čustveno lažje in hitreje poistovetila z novim nasmehom.

S takšnim pristopom k estetski preobrazbi se izognemo morebitnemu nezadovoljstvu, ki se lahko pojavi po celostnih obnovah zaradi neskladnosti obraza, zob ter nasmeha. Poseganja v končno keramično rešitev torej ni, ali pa je minimalno, kar vodi k visoko kvalitetnem in estetsko dovršenem rezultatu.

Na podlagi manjših popravkov provizorijev, ki jih je želela pacientka in ki smo jih iz strokovnega vidika predlagali mi, smo izdelali keramične luske in prevleke (slika 4 in 5).

Na zobe smo jih cementirali s pomočjo slovenskega izuma Vallbonda, dentalnega adheziva oziroma ”lepila”, ki močno izboljša trdnost spoja na površinah, predvidenih za cementiranje.

Slika 4: Prenovljen nasmeh s keramičnimi delnimi in polnimi prevlekami. Na fotografiji je zaradi bliskavice vidna razlika med različnima materialoma, ki smo ju uporabili v področju zadnjih zob. Ob naravni svetlobi razlika ni vidna in prav tako zadnji zobje niso vidni ob nasmehu in govoru.

 

Slika 5: Lep nasmeh, ki upošteva pravila rdeče-bele estetike. Grizni robovi zgornji zob potekajo vzporedno s krivino spodnje ustnice in se je skorajda dotikajo. Pravilna razmerja med velikostjo sprednjih zob dajejo izrazito ženstvenost nasmehu.

 

Pri estetiki nasmeha iščemo harmonijo predvsem pri zgornjih sprednjih zobeh vendar je usklajenost s spodnjim in zadnjimi zobmi, ki jih skorajda ne kažemo pri nasmehu prav tako pomembna. Pokazati morate ravno pravšnji del točno določenega zoba in tudi zadnji zobje morajo biti pravilne oblike in velikosti, saj v nasprotnem primeru pride do nastanka neestetskih črnih hodnikov med zobmi in licem, ki človeka postarajo. Sprednji zgornji zobje morajo segati malenkost nad spodnjo ustnico, njihovi grizni robovi pa morajo biti vzporedni z njenim potekom. Seveda mora biti oblika ter velikost zob v pravilnem razmerju z obrazom, da je le-ta všečen. Nikakor ne smemo zanemariti poteka robu dlesni, ki mora biti prav tako simetričen med levo in desno stranjo.

Estetske preobrazbe, četudi na morda majhnem delu vašega telesa, na zobeh, vodijo k velikim spremembam v vašem življenju. Z lepim in pristnim nasmehom ste namreč na osebnem in poslovnem področju že na pol poti do uspeha.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.