Case report: Ali je stara protetika, ki je še funkcionalna, res ustrezna? | Medical Dentistry
IMG_9425

Case report: Ali je stara protetika, ki je še funkcionalna, res ustrezna?

Če ne boli, še ne pomeni, da je vse v redu. Zobozdravniki se pogosto srečujejo z dilemo, ali pacientu predlagati zamenjavo prevleke, stare 15 in več let, ki je na prvi pogled videti sorazmerno v redu, je normalno funkcionalna, estetske pomanjkljivosti pa mu ne predstavljajo težave.

Dejstvo je, da je bilo to delo narejeno z drugačno tehnologijo, kot jo ponujamo danes, opravljeno z manjšo natančnostjo in drugačnim pristopom odnosa do obzobnih tkiv. Največkrat najdemo ob takšnih prevlekah rahlo vneto dlesen ter karies na prehodu med prevleko in zobom. Pogosto doživimo ob snetju prevleke neprijetno presenečenje, ko najdemo popolno kariozno uničenje kronskega dela zoba ali zobnega vratu. Težave so bile v teh primerih samo vprašanje časa, priprava zoba na novo protetiko pa je posledično precej zapleten in kompleksen, včasih tudi dolgotrajen postopek.

Sredi novembra 2016 je na kliniko Ustna medicina prišla prijetna gospa (68 let), ker je imela težave pod levim mostičkom spodaj. Težave so že nekaj časa vztrajale v smislu rahlih bolečin, neudobja ob ugrizu, zatikanja ob čiščenju ter občasni krvavitvi dlesni samo na enem mestu. Gospa je imela odlično ustno higieno, zobe si je čistila redno in natančno, bila je že podučena o pravilni tehniki ščetkanja in uporabi medzobne ščetke ter nitke.

Prišla je z zavedanjem o pomenu ustnega zdravja na celotno telo in kvaliteto življenja. Strinjala se je s celostnim pregledom in celostnim pristopom k zdravljenju njenega ustnega stanja.
Na prvem obisku smo ji predlagali snetje mostička desno spodaj, saj smo glede na opisane težave in starost protetike sumili na obolenje zoba pod mostičkom zaradi napredovalega kariesa pod prevleko.

Slika 1: Na panoramskem rentgenskem posnetku zob, poljudno ortopanu, je obkrožen zob z blago bolečino.

Po sneju mostička smo naš sum potrdili. Sledilo je koreninsko zdravljenje tega zoba, izdelava koreninskega zatička ter začasnega mostička. Bolečina in nelagodnje sta takoj izginila, prav tako je izginilo tudi vnetje dlesni.

Po ureditvi akutnih težav je sledil temeljit pogovor in predstavitev našega pogleda na stanje v ustih (slika 2,3,4). Gospa je nosila protetico delo (prevleke, mostički) staro več kot 30 let, nekateri zobje pod njo so bili neustrezno pozdravljeni, zalivke so bile dotrajane. Z navdušenjem je sprejela rešitev menjave celotne protetike v brezkovinski obliki in nadomestilu kočnika zgoraj desno z zobnim vsadkom.

Slika 2: Vidni so razkriti zobni vratovi ob starih prevlekah, ki ne tesnijo zoba tako kot je to potrebno.

Slika 3:  Pogled z desne strani – nepopoln stik zadnjih zob zgornje in spodnje čeljusti in rumeno zabarvane stare zalivke.

Slika 4: Pogled z leve strani – nepopoln stik zadnjih zob zgornje in spodnje čeljusti.

Podroben pregled obzobnih tkiv je potrdil odlično stanje dlesni brez prisotnosti krvavitev in obzobnih žepov. Ustna higiena je bila ustrezna vendar, zaradi dotrajane protetike močno otežena.
Ko smo sneli preostale prevleke, je bil pod vsemi prisoten karies, kar smo glede na starost prevlek in pregled tudi pričakovali (slika 5, 6).

Slika 5: Fotografija zgornje čeljusti ob pričetku dela.

Slika 6: Fotografija spodnje čeljusti po koreninskem zdravljenju leve spodnje petice in izdelavi začasnega mostu.

Sledilo je ponovno koreninsko zdravljenje še treh zob. Odstranil smo stare amalgamske zalivke in zamenjali preostale dotrajane kompozitne zalivke. V tem trenutku je bila pripravljalna faza končana in sledila je kirurška vstavitev implantata na mesto manjkajočega kočnika zgoraj desno. Zaradi bližine čeljustnega sinusa se je kirurg odločil, da ga dvigne, torej da dogradi kost, s čimer je zagotovil dovolj potrebnega prostora za vstavitev zobnega vsadka.

Po šestih mesecih je bil vsadek pripravljen, da smo lahko izvedli končno protetično delo. Na vrsti je bilo brušenje zob, odtiskovanje ter določitev novega ugriza. Vse te informacije smo prenesli v zobotehnični laboratorij, kjer je sledilo je digitalno oblikovanje novih zob, novega ugriza in po preizkusu ogrodja končna, fina obdelava novega protetičnega dela.

V sredini novembra 2017 smo cementirali še zadnje prevleke (slike 7, 8, 9) in privijačili nadgradnjo na implantatu.

Slika 7: Prenovljen ugriz s popolnoma brezkovinsko, keramično rešitvijo.

Slika 8: Fotografija zgornje čeljusti z implantatom desno zgoraj.

Slika 9: Spodnja čeljust z novimi mostički.

Gospa je dobila nove prevleke, ki so bile narejene z visoko natančnostjo, na ustrezno pozdravljene spodaj ležeče zobe, in povsem zdrava obzobna tkiva. Pridobila je močnejši, ustreznejši ugriz, ki na sklep ter žvečne mišice deluje varovalno, poleg tega pa so zobje videti mnogo lepše kot prej. Prihaja na redne kontrolne preglede vsakih 6 mesecev, kar je nenazadnje ključno za ohranjanje odličnega ustnega zdravja.

Ponovno se je izkazalo, da stanje pod več deset let staro protetiko, tudi če je na prvi pogled videti še vedno primerna in ne boli, praviloma ni ustrezno, zdravo. V predstavljenem primeru smo dotrajano protetično delo zamenjali pravočasno in na ta način rešili vse spodaj ležeče zobe, ki bi jih, z odlašanjem in čakanjem na hujše težave, nekaj najverjetneje izgubili.

Stanje pred (zgoraj) in po (spodaj) menjavi stare protetične rešitve in funkcionalni ter estetski obnovi nasmeha.

 

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.