Pomen celostnega zobozdravstva | Medical Dentistry
celostna obravnava

Pomen celostnega zobozdravstva

V kliniki Ustna medicina zelo radi uporabljamo izraza celostno zobozdravstvo in celosten pristop. Celostno zobozdravstvo za nas pomeni, da najprej zajamemo informacije iz čimbolj širokega spektra področij, da bi pozneje usmerili pozornost na tista, ki prinašajo pozitivne rezultate. Tukaj imamo v mislih tako naše paciente, kot tudi laično ter strokovno javnost na področju zobozdravstva in medicine. Ob tem poskušamo vse skupaj trajnostno umestiti tudi v okolje, v katerem delujemo.

Pacient v Ustni medicini

Ustna votlina,  tako mehka (dlesni, sluznica …) kot trda tkiva (zobje, kost) je nerazdružljivo povezana z zdravjem in počutjem posameznika. Povezava je obojesmerna, kar pomeni, da se tako negativne kot pozitivne stvari, ki se dogajajo v telesu in duševnosti, odražajo v ustni votlini in se hkrati zrcalijo tudi v stanju celotnega človekovega telesa in duha. Zato bi bilo neodgovorno, če bi pozornost usmerjali samo na procese, ki se dogajajo v ustih, vse ostalo pa zanemarili. Tega se dobro zavedamo, zato začnemo poizvedovati zelo obširno, a hkrati tudi sistematično.

Vse se prične z vprašalnikom in prijaznim pogovorom

Zbiranje podatkov se začne s telefonskim pogovorom in nadaljuje z obsežnim vprašalnikom, ki ga dobite v roke praviloma še preden se prvič srečate s katerim od terapevtov Ustne Medicine. Vprašalnik je razdeljen na dva dela. Prvi je namenjen vašemu splošnemu zdravju, drugi pa ustni votlini ter vašim željam in pričakovanjem. Vprašalnik se dotika veliko tem, ki jih morda na prvi pogled težko povežete neposredno z zdravjem, vendar je čisto vsaka informacija, ki nam jo posredujete pomembna pri oblikovanju zaključkov in terapije.

Celostna obravnava se običajno nadaljuje s pogovorom s terapevti, kjer nam zaupate svoje želje, težave in pričakovanja. V okviru diagnostike vas povprašamo o stvareh, ki ste jih zapisali v vprašalniku, razjasimo nejasnosti ter zastavimo dodatna vprašanja, če so ta potrebna. Tukaj začnemo usklajevati cilje in se dogovorimo za pot po kateri bomo nadaljevali naše sodelovanje.

Sledi kratek pregled ustne votline in zbiranje rentgenske dokumentacije. Po vseh zbranih podatkih že lahko oblikujemo okvirne ocene in predlagamo nadaljnje postopke, ki pa se zelo razlikujejo glede na zapletenost posameznega primera. Temu sledi večinoma tudi odpravljanje akutnih težav, če so le-te prisotne. Pri zahtevnejših primerih sledi še diagnostika žvečnih mišic, sklepov, ugriza, fotografiranje, analiza nasmeha… Torej individualno prikrojeni postopki, ki pa so vedno celostno usmerjeni.

Pri celostni oskrbi pacienta razmišljamo dolgoročno

Pri nas izraz celostno pomeni tudi to, da terapevti pri načrtovanju oskrbe pacienta ne razmišljamo samo o tem, kako bomo odpravili trenutne težave, ampak se predvsem usmerimo na to, kakšno bo vaše zdravje, udobje, funkcija in estetika čez 10, 15 ali 20 let. Ravno to področje dela nam vzame največ časa in zahteva od nas veliko komunikacije s kolegi specialisti v kliniki. Samo na ta način nam lahko uspe predvideti, katera oskrba je za vas dolgoročno najprimernejša.

Skrb za pacienta se ne končna po zaključeni terapiji

Ko se začnejo posegi imamo v mislih vedno tudi vaše počutje, tako na zobozdravniškem stolu, kot tudi takrat, ko zapustite naše prostore. Brezbolečinsko delo, prijeten ambient, dostopnost, prilagodljivost so le nekateri dejavniki, ki poskrbijo za to, da se lahko med postopkom kar najbolje sprostite. Vedno smo vam na voljo, če imate kakšno vprašanje, pomislek ali težavo, tudi takrat, ko niste v naših prostorih. Osebje Ustne Medicine skrbi za vaše dobro počutje tudi izven ordinacij in se trudi, da bi se v naši kliniki počutili kot doma.

Dobra oskrba pomeni tudi skrb za pacienta po končanju predlagane terapije, ko so dlesni zdrave, luknje zakrpane, prevleke na svojem mestu, ugriz čvrst in nasmeh bleščeč. Redni kontrolni pregledi, v primeru protetičnih del pa tudi vzdrževalni obiski, so nujni za dolgoročen uspeh in zadovoljstvo. Tudi tega vidika v Ustni Medicini ne prepuščamo naključju, zato vas aktivno vabimo na kontrolne preglede.

Ustna Medicina za strokovno javnost

Celostno pomeni tudi, da terapevti aktivno sodelujejo pri razvoju zobozdravniške stroke, bodisi z raziskovalnim delom in pisanjem člankov, bodisi z neposrednim izobraževanjem kolegov na predavanjih in delavnicah.

Ustna Medicina za laično javnost

Terapevti Ustne Medicine se redno pojavljamo na sejmih, kjer poučujemo javnost o zobozdravstvenih temah na razumljiv in nazoren način. Novosti predstavljamo tudi v medijih, poučujemo preko mesečnika Od ust do ust in spletnega portala Dentopedia, ki ga pravkar prebirate.

Ustna Medicina za okolje

Koncept klinike Ustna Medicina je tudi trajnostno naravnan do okolja. Ko je le mogoče, uporabljamo recikliran papir za tiskovine, ne vnašamo težkih kovin v okolje, uporabljamo naravne materiale ipd.

To je le nekaj področij, ki jih v Ustni Medicini uvrščamo v pojem celostnega zobozdravstva. Svojim pacientom se na ta način trudimo ponuditi še kaj več, kot samo pregled ”od glave do pet”.

Want to visit us?

Fill out the form and we'll call you back soon
 
 

Welcome to our holistic dentistry clinic!

The Medical Dentistry represents a completely new and different approach to patient treatment. To start with, we refer to everyone who wishes to begin their journey of oral care at our clinic, as our guests. We aim to make every guest who enters our clinic feel comfortable and safe, help them lose their fear of dentists and trust the professionals who will be handling their dental issues. The essence of our work is to raise the awareness of the general public about the importance of maintaining the health of the entire oral cavity which has a significant impact on the body, both physically and psychologically. We believe that the success of the dental treatment our guests receive is the result of a respectful and authentic relationship between the guest themselves and our staff. Therefore, we will always take the time to get to know you as a person and not just as someone ‘who owns a set of teeth’. We will never make decisions for you. Our job and commitment is to properly educate you and explain complicated matters in a simple way, and to offer you a variety of options to choose from. This is the only way we can make sure your decisions will be in alignment with your own personal values and wishes. We firmly believe that everyone has the right to either choose to support their own health, or say ‘no’ to anything they may not want to experience.